AwesomeHome.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van AwesomeHome.nl en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan AwesomeHome.nl verstrekt.

AwesomeHome.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

AwesomeHome.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan AwesomeHome.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

AwesomeHome.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

AwesomeHome.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

AwesomeHome.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van AwesomeHome.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door AwesomeHome.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met AwesomeHome.nl op via info@AwesomeHome.nl.

AwesomeHome.nl is als volgt te bereiken:

Telefoon: 065 2333281
E-mailadres: info@AwesomeHome.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70396035